механіка гірських порід

механіка гірських порід
горная геомеханика (механика горных пород) - rock geomechanics - Montangeomechanik - сукупність знань про механічні властивості масивів гірських порід і механічні процеси, що відбуваються в них під час гірничих робіт (проведення й експлуатації гірничих виробок, видобування корисних копалин). Г.г. сформувалася в наук. дисципліну у ХІХ ст. Предмет Г.г. - механіч. процеси, що відбуваються в масиві г.п. і пов'язані з проведенням в ньому гірн. виробок (формування напруженого стану масивів гірських порід і його зміни в зв'язку з проведенням виробок, зсування г.п., взаємодія порід з кріпленням гірн. виробок і інш.). Основна мета гірничої геомеханіки — вивчення гірничого тиску і раціональних способів керування ним, забезпечення стійкості підземних і відкритих гірн. виробок, боротьба з динаміч. виявами гірничого тиску - гірськими ударами, раптовими викидами. Для вирішення завдань Г.г. використовуються натурні спостереження та інструментальні вимірювання напружень, деформацій, зсувів г.п., моделювання, аналітич. методи. Перспективні напрямки розвитку Г.г. пов’язані з вивченням механіч. поведінки г.п. на великих глибинах, створенням безшахтних та безлюдних процесів видобутку к.к., впливів на масиви гірських порід динамічних навантажень (вибухів, землетрусів тощо), прогнозування освоєння надр Місяця, астероїдів, планет Сонячної системи. Г.г. пов’язана з механікою середовища, що формується, інженерною геологією, геофізикою, будівельною механікою, гірничою наукою тощо. В Україні основні дослідження з Г.г. проводяться в І-ті геотехнічної механіки НАН.

Гірничий енциклопедичний словник, т. 1. – Донецьк: Східний видавничий дім. . 2001.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "механіка гірських порід" в других словарях:

  • геотехнічні властивості гірських порід — геотехнические свойства горных пород geotechnical properties of rocks geotechnische Eingenschaften der Gesteіпе фізико механічні властивості гірських порід, що розглядаються в механіці гірських порід, зокрема їхня стійкість та здатність до… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • водовіддача гірських порід — водоотдача горных пород yield of water of rock *Wasserabgabefähigkeit der Gesteine здатність насичених водою гірських порід віддавати воду шляхом вільного стікання під впливом сили тяжіння чи в результаті відкачування. Механізм В. визначається… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • класифікація гірських порід — классификация горных пород classification of rock Gesteinsklassifikation – здійснюється за генезисом, складом, будовою та властивостями г.п. В генетичній класифікації породи поділяють за походженням, в інженерно геологічних і петрографічних… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • комбіновані способи руйнування гірських порід — комбинированные способы разрушения горных пород combined destruction methods of rock *kombinierte Verfahren der Gesteinszerstörung сукупність засобів та прийомів відділення від масиву і дроблення до кондиційної крупності корисної копалини, що… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • геофізичні дослідження у свердловинах — геофизические исследования в скважинах geophysical explorations in wells *geophysikalische Untersuchungen in Sonden 1 група методів, основаних на вивченні природних і штучно створюваних фізичних полів (електричних, акустичних і ін.), фізичних… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • гірнича геомеханіка — горная геомеханика (механика горных пород) rock geomechanics Montangeomechanik сукупність знань про механічні властивості масивів гірських порід і механічні процеси, що відбуваються в них під час гірничих робіт (проведення й експлуатації гірничих …   Гірничий енциклопедичний словник

  • в’язкість — вязкость viscosity *Viskosität, Zähigkeit – 1) Властивість рідин та газів чинити опір взаємному переміщенню сусідніх шарів (внутрішнє тертя). Розрізняють В. відносну, динамічну, кінематичну, ньютонівську, питому, приведену і структурну. Згідно з… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • бурове долото — буровое долото drilling bit, bore bit *Bohrmeißel – основний елемент бурового інструменту для механічного руйнування гірських порід у процесі буріння свердловини. Термін долото зберігся з раннього періоду розвитку техніки буріння, коли єдиним… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • гідромеханіка — гидромеханика hydrornechanics, mechanics of liquids *Hydromechanik 1) Розділ механіки, в якому вивчається рух і рівновага практично нестисливих рідин та взаємодія їх з твердими тілами. Складається з гідродинаміки та гідростатики. Під терміном Г.… …   Гірничий енциклопедичний словник

  • вивітрювання — выветривание erosion, weathering, degradation, disengagement *Verwitterung процес руйнування і змін гірських порід в умовах земної поверхні або недалеко від неї під впливом екзогенних факторів механічної і хімічної дії компонентів атмосфери, води …   Гірничий енциклопедичний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»